Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Brožura koncernu Sto

Co pohání Sto

O cílech a skutečnosti

Považujeme se za technologického lídra v oblasti příjemného a ekologického ztvárnění obytných staveb.


Po celém světě. Tento nárok zahrnuje nejrůznější stránky stavebnictví. A projevuje se ve všech složkách našeho podniku. V této brožuře se dozvíte, jak tento cíl proměňujeme ve skutečnost.