zpět

Nová zelená úsporám 2015

1.4.2015 spustilo Ministerstvo životního prostředí výzvy v rámci programu Nová zelená úsporám.


Výzvy k podávání žádostí se týkají rodinných domů v rámci celé ČR a bytových domů na území Prahy. Dle informací MŽP lze získat dotace i na dílčí energetická opatření např. na realizaci zateplení fasády domu.

Nová zelená úsporám 2015


Dle informací MŽP by v letošním roce mělo dojít k zásadní změně ve formě zkrácení lhůt Státního fondu životního prostředí na administraci programu.

Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a následně by do 3 týdnů mělo dojít k vyplácení dotací.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat elektronicky od 15. května 2015.Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce:

  • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
  • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
  • Pokračujeme v jednoduché administrativě programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
  • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
  • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).


Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h, tamtéž.


Uvažujete o zateplení fasády bytového domu? Obraťte se na nás, pomůžeme vám s celým procesem revitalizace bytového domu a využitím dotace v rámci programu.Kontaktujte nás:


Ve formuláři, prosím, uveďte informaci zda se jedná o bytový nebo rodinný dům a lokalitu,

kde se nachází. Děkujeme.