Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Filozofie společnosti

Vize společnosti

Být na špici v technologiích pro úpravy obestavěného životního prostoru - úpravy s lidským rozměrem a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. A to globálně.

Mise společnosti

Udržování hodnoty staveb a jejich estetické působení představuje setrvalou výzvu.


V úzké spolupráci s našimi partnery na trhu, vyvíjí firma Sto novátorské, funkční produkty a systémy pro úpravy částí staveb a jejich povrchu v exteriéru i v interiéru. Našim zákazníkům poskytujeme poradenství v technických i estetických otázkách.

Naše mise: stavět zodpovědně

Výrobky a systémy splňují požadavky na energetickou efektivitu; prevenční technologie uvádějí do souladu ekologii a ekonomiku - a to vše ve smyslu výstavby a rekonstrukcí v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Chcete se dozvědět víc o Sto?

O ambicích a realitě

Stáhněte si brožuru společnosti Sto O ambicích a realitě.


Dozvíte se o tom, co společnost pohání. Proč se řadí mezi technologické lídry ve stavebnictví v mezinárodním měřítku. Jak přemýšlíme nad jednotlivými aspekty stavby. A také proč si společnost zvolila heslo "Stavět zodpovědně".


Sto kontakty

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky k produktům společnosti Sto či službám, neváhejte se na nás obrátit.


Tel: +420 225 996 311


Sto s.r.o.

Čestlice 271
CZ-251 70 Dobřejovice

tel.: +420 225 996 311
fax: +420 225 996 388