Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Podlahy pro antistatické prostředí

Antistatikou se nezabývají pouze elektrotechnici. V posledních desetiletích jsou principy a zákonitosti elektrostatického pole využívány nebo naopak potlačovány v celé řadě oborů a činností.


Nepříznivé působení se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření, oddělování, řezání, přesypávání či rolování materiálů. Zkrátka tam, kde elektrický výboj může ohrozit zdraví lidí nebo způsobit výbuch hořlavých par či plynů.


Sto nabízí antistatické podlahy pro elektrotechnický a automobilový průmysl, výpočetní centra, operační sály, výbušná prostředí. Všude tam, kde jsou elektrické výboje nežádoucí.

Podlahové systémy pro antistatická prostředí

StoPox KU 611

StoPox KU 611

Chemicky a mechanicky vysoce odolná epoxidová vrstva, využíváná především v interiérech, jako barevná, elektricky vodivá krycí vrstva průmyslových polah.


Velmi dobré odvzdušnení a rozliv. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení.


Lesklý vzhled. Neobsahuje lak poškozující aditiva.

StoPox KU 615

StoPox KU 615

Elektricky vodivá, epoxidová krycí vrstva vhodná na interiérové podlahy.


Využívá se jako barevná, elektricky vodivá krycí vrstva s vysokou odolností, lesklého vzhledu.


Má velmi dobrý rozliv. Se zvýšenými požadavky na ochranu ESD (při teplotě prostředí a relativní vzdušné vlhkosti > 40%).

StoPur IB 510

StoPur IB 510

Polyuretanový nátěr průmyslových podlah, který je viskózně elastický a elektricky vodivý.


Vhodný k použití v interiérech. Používá se jako berevný, lesklý, podlahový nátěr průmyslových podlah, na cementem pojené podklady nebo na tvrdé lité asfaltové potěry.


Pro pochozí a pojížděné povrchy - odolný opotřebení.

StoPox KU 411

StoPox KU 411

Epoxidový strukturální nátěr, který je elektricky vodivý, vhodný k pouzžití do interiéru pro cementem pojené podklady jako je beton nebo potěry.


Barevný strukturální nátěr pro průmyslové podlahy bez aditiv poškozujících laky, k přímé aplikaci.


Lesklý, nopovová struktura.Strukturálně viskózní nastavení.

StoPur KV

StoPur KV

Polyuretanový nátěr, konduktivně vodivý s obsahem ředidla.


Vhodný do iteriérů, pro mechanicky a chemicky málo namáhané podlahy.


Hedvábně lesklé barvy.

StoPur WV 210

StoPur WV 210

Matný, elektricky vodivý polyuretanový nátěr, který se využívá na povrchy s nízký zatíženým na podlahy, do interiérů i na stěny.


Rychle tvrdne při pokojové teplotě. Má velmi vysokou stabilitu barevného odstínu.


StoPox WL 113

StoPox WL 113

Vodný exoxidový nátěr pro střední zatížení. Elektricky vodivý a nízkoemisní. Velmi dobře přilne k podkladu.


Vhodný pro interiéry, (minerální) podlahy, na beton a cementové potěry. Dále také na hořečnaté a síranovápenaté potěry.


Hedvábně lesklého vzhledu.


Stáhněte si brožury

Brožura podlahových systémů ke stažení

Stáhněte si informační brožury o podlahových systémech společnosti Sto a povrchových úpravách jednotlivých podlah.


Kontakty

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky

k podlahovým systémům či jednotlivým povrchům, neváhejte se na nás obrátit.


Tel: +420 225 996 311


Sto s.r.o.

Čestlice 271
CZ-251 70 Dobřejovice

tel.: +420 225 996 311
fax: +420 225 996 388