Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Akustické systémy

Flexibilní stropní systém StoSilent Modular

StoSilent Modular - optimální systém do místností, kde není možné použít uzavřený akustický stropní systém a kde následně nelze optimalizovat akustiku. S inovativním akustickým systémem lze nastavit ideální akcenty ve formě a barvě. Ať v podobě obdélníků, křivek nebo nepravidelných tvarů s integrovanými osvětlovacími prvky - StoSilent Modular vám nabízí všechny možnosti.

Systém je vhodný zejména pro budovy s chlazením v betonové konstrukci, u nichž by celoplošný uzavřený akustický strop vedl ke ztrátám.

produkty