Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasáda

Účinně izoluje - individuálně odívá

18779tif_gallery_landscape

Návrh fasády je umění, které dává budovám vlastní charakter pomocí tvaru, barvy a textury. Vedle estetických hodnot hrají v této oblasti důležitou roli i funkčnost a dlouhá životnost. Kvalitní izolace s výrobky Sto přináší řadu výhod. Na jedné straně mohou dobře izolované a chráněné fasády výrazně snížit provozní náklady i potřebu primární energie pro vytápění místností. Zároveň mají ekologický efekt, který je stále více požadován a podporován státem. Na druhé straně má každý izolační systém řadu možností kombinace s dostupnými dekorativními systémy Sto, které přesahují pouhý výběr barev a odstínů.


Sto nabízí pro fasádu:

  • Kompletní fasádní systém pro všechny typy požadavků
  • Rozmanitost možností návrhu a zaručená bezpečnost systému
  • Přesně odpovídající produkty a systémy. Nejvyšší kvalita materiálů díky nejlepším surovinám
  • Vysoké standardy kvality z hlediska environmentální a zdravotní kompatibility
  • Osvědčené materiály s velkým potenciálem pro vlastní tvůrčí nápady
  • Poradenství pro všechny konstrukční úkoly
  • Individuální barevné koncepty
  • Vývoj materiálů pro realizaci nových povrchů a barevných nuancí. Specifický rukopis architektury a vývoj koncepcí z oblasti počítačového zpracování. Rozsáhlé vizualizační služby pro exteriér a interiér.

Výrobní program - FASÁDA - ETICS

Produktový katalog fasádních výrobků

Stáhněte si informace o fasádních produktech a zateplovacích systémech.