Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Předsazené provětrávané fasádní systémy

Reprezentativní budovy

Design fasády je jedním z nejdůležitějších úkolů v plánovacím procesu. Na jedné straně charakterizuje vnější vzhled budovy, na druhou stranu fasáda musí splňovat i požadavky na stavební fyziku, aniž by zanedbávala faktor ekonomické efektivnosti. Předsazená odvětrávaná fasáda je optimálním řešením. Odvětrávání odvádí vlhkost od nosné části. Díky tomu zůstává zdivo a izolace trvale suché, chráněné a funkční. Konstrukce s více plášti také přispívá ke zlepšení zvukové izolace.

produkty