Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Interiérové nátěry

Interiérové barvy

Interiérové barvy od společnosti Sto nabízejí širokou škálu inovativních a ekologických výrobků, vhodných pro všechny typy požadavků.

Jedná se o technický přehled všech dostupných interiérových barev, jejich vlastností a jejich tvůrčích možností. Široká škála nabízených produktů je také vhodná pro řešení speciálních oblastí, jako je ochrana proti plísním bez chemikálií, ochrana alergiků nebo snížení úrovně nebezpečných látek. Tento sortiment interiérových barev nabízí vždy správný výrobek pro každý požadavek a vyvolává dobrý pocit z toho, že nabídl perfektní řešení pro každý stavební projekt.

produkty