Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Laky a lazury

Laky a lazury

Jako lídr tvorby ekologicky šetrných lidských obydlí zajišťuje společnost Sto, že její výrobky splňují nejpřísnější environmentální kritéria a že úroveň znečištění zůstává co nejnižší. To je obzvláště důležité pro barvy a laky. Proto je volba sortimentu nátěrů Sto vědomým rozhodnutím pro ochranu životního prostředí.


Směrnice VOC

Omezení těkavých organických sloučenin (VOC) je výzva, do jejíhož řešení vkládáme všechny naše schopnosti. S úspěchem: dnes již garantujeme implementaci celoevropských směrnic pro VOC.

V tomto případě je podíl rozpouštědel v barvách a lacích regulován omezením jejich maximální hodnoty. Směrnice VOC vstoupila v platnost ve dvou etapách, a to v letech 2007 a 2010. Společnost Sto již splnila tyto požadavky u vodou ředitelných barev a laků, což vytváří základ pro jejich neomezené využití.


Nízko aromatické nátěry

Nízko aromatické nátěry s Aromatic–Free (AF) výrobky. Nepříjemné pachy při natírání jsou minulosti! To je možné díky bezaromátovým lakům na bázi alkydových pryskyřic.


Vše z jednoho zdroje

Mimochodem: Dokonale padnoucí, inovativní nářadí je u nás také k dispozici. Ať už jde o malování či lakování, ať už s válečkem s dlouhým či krátkým vlasem, malířskými válečkem nebo strukturálním a kreativním válečkem - s rozsáhlým sortimentem nářadí Sto je zpracovatel vždy optimálně vybaven pro každou aplikaci.