Vodou ředitelné základové laky na bázi alkydových pryskyřic