Základové laky na bázi alkydových pryskyřic, s obsahem rozpouštědel