Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox FBS LF

EP podkladní nátěr, ochrana čerstvého betonu

použití

  • interiér, vystavený povětrnosti
  • na podlahových plochách
  • jako podkladní nátěr pro následující vrstvy
  • betonové podklady podle norem řady EN 206-1

vlastnosti

ochrana čerstvého betonu pro podlahové plochy

 

vzhled

transparent

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou

 

31837_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)