Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox CS 100

EP uzavírací nátěr, transparentní

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • jako pojivo na bázi epoxidové pryskyřice se sníženým sklonem ke žloutnutí, pro vytvoření uzavíracích nátěrů
 • jako pojivo pro povrchové úpravy z barevných křemičitých kamínků
 • protiskluzný uzavírací nátěr v kombinaci s plnými skleněnými kuličkami StoBallotini
 • jako uzavírací nátěr pro povrchové úpravy StoPox s posypem
 • pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu

vlastnosti

 • nízká viskozita
 • obsahuje odvzdušňovací aditiva
 • pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • různé certitikáty o zkouškách
 • Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

vzhled

transparent lesklý vysoký lesk barev

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, strukturovat speciálním válečkem

 

31841_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem strukturovat speciálním válečkem

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)