Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox IHS BV

Podkladní nátěr EP

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • jako podkladní nátěr na minerální podklady
 • pískovaná pod nátěry EP a PUR

vlastnosti

 • vysoká kapilární aktivita
 • nízká viskozita
 • obsahuje odvzdušňovací aditiva
 • na suché podklady

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813
 • necertifikováno proti vzlínající vlhkosti

vzhled

transparent

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou

 

31835_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)