Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 180-300 µm

použití

jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým listem

 

vlastnosti

transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch

 

vzhled

transparent

 

zpracování

strukturovat speciálním válečkem, ručně

 

32171_DE_de.jpg
strukturovat speciálním válečkem ručně

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy