Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox GH 305

EP podkladní nátěr, rychle tvrdnoucí, bez emisí, bez obsahu benzylalkoholu

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • jako rychletvrdnoucí podkladní nátěr pro sanace průmyslových podlahových ploch
 • pro cementem vázané, suché podklady jako betonové plochy nebo potěry
 • jako podkladní nátěr pod StoPox KU 405, systém bez benzylalkoholu

vlastnosti

 • krátké čekací doby
 • obsahuje odvzdušňovací aditiva
 • velmi rychlé tvrdnutí i při nízkých teplotách > +6 °C
 • velmi dobrá soudržnost s další vrstvou
 • bez emisí VOC

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

transparent

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou, odvětrání

 

31821_4_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou odvětrání

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti