Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPur WV 150 transparentní

PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, hedvábně matný, transparentní, s nízkým obsahem emisí

použití

  • interiér
  • vystavený povětrnosti
  • jako transparentní uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním

vlastnosti

  • světelná stálost
  • vhodný pro kancelářské židle s kolečky typu W podle EN 12529
  • s nízkým obsahem těkavých organických látek

poznámky

Je možné také použití na plochách stěn.

 

vzhled

hedvábně matný transparentní

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem

 

32098_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
informační list o trvalé udržitelnosti