Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox WL 150 transparentní

EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí

použití

 • interiér
 • na podlahových plochách
 • pro cementem vázané podklady
 • potěry na bázi síranu vápenatého a hořečnatého podle EN 13813
 • jako transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy
 • pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu se středním namáháním

vlastnosti

 • vysoká odolnost proti otěru
 • velmi dobrá přilnavost na EP nátěry
 • bez emisí VOC
 • pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C

poznámky

 • různé certitikáty o zkouškách
 • Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

vzhled

hedvábně matný

 

odstín

transparentní

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem

 

32068_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti