Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox GH 530

EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti

použití

 • interiér
 • vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • jako podkladní nátěr
 • jako samonivelační stěrková hmota
 • na suché, cementem vázané podklady, např. beton, potěr
 • jako součást testovaných systémů ochrany povrchu OS 8 a OS 11 od společnosti StoCretec
 • posypané pod epoxidovými a polyuretanovými povrchovými úpravami

vlastnosti

 • vyplněno speciálními plnivy
 • velmi dobré spojení s podkladem
 • velmi dobré odvzdušnění
 • testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN EN 13578:2003
 • zkoušeno na chování proti vzlínající vlhkosti podle směrnice pro údržbu Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

neprůsvitný

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení širokou stěrkou, odvětrání

 

31831_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení širokou stěrkou odvětrání

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)