Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox MS 200

EP vodou ředitelný lak, matný, s nízkým obsahem emisí

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • pro cementem vázané podklady
 • potěry se síranem vápenatým a hořečnatým a litým asfaltem
 • jako barevný uzavírací nátěr pro průmyslové podlahy a dopravní plochy
 • jako matný uzavírací nátěr pro (staré) vrstvy EP, potěry z litého asfaltu a tvrdé vrstvy PUR

vlastnosti

 • paropropustný (třída I)
 • velmi dobrá přilnavost k podkladu
 • velmi dobré použití na těsné podklady a staré nátěry
 • velmi vysoká odolnost proti poškrábání a opotřebení

poznámky

 • dříve StoPox WE Mattsiegel
 • nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

matný

 

odstín

barevná vzorkovnice RAL
StoColor System - omezený výběr odstínů
značná rozmanitost odstínů, barevná vzorkovnice RAL, StoColor System - omezený výběr odstínů

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem

 

31973_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem barevná vzorkovnice RAL StoColor System - omezený výběr odstínů

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti