Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Plan

Fasádní deska z Verolithu

použití

 • do exteriéru a interiéru
 • pro individuální ztvárnění fasád
 • na masivních podkladech, kontaktních zateplovacích systémech nebo zavěšených odvětrávaných fasádách
 • pro přířezové kusy

vlastnosti

 • kompozitní prvek na bázi minerálního granulátu z mikroskopických silikátových dutých kuliček
 • barevné členění příslušným nátěrem
 • Reakce na oheň (třída) dle EN 13501-1: A2-s1, d0

poznámky

 • reakce na oheň, podle EN 13501-1, v definovaném rozmezí podle klasifikační zprávy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
 • chování při požáru na kombinovaném tepelně izolačním systému, podle EN 13501-1, v definované oblasti podle klasifikačního protokolu MA 39 – VFA 2014-1649.01 (WDVS s izolačními materiály z minerální vlny) a MA 39 – VFA 2014-1649.02 (WDVS s izolačními materiály EPS)
 • na jeden prvek: maximálně 0,96 m², maximálně 35 kg
 • možné formáty obdobně přehledu pro fasádní prvky StoDeco Panel ze standardního sortimentu
 • dodací lhůta na vyžádání
 • maximální zpracovatelné formáty obdobně jako v přehledu možných formátů v oblasti bosáží StoDeco
 • lepení je nutné předem vyzkoušet

formát/velikost

2420 x 1210 mm v tloušťkách: 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm
2440 x 1080 mm v tloušťkách: 50, 60, 70, 80, 90 a 100 mm

 

30720_DE_de.jpg

zkušební a jakostní značka

ekologická etiketa pro Francii bez textu: A+ barevná

Ke stažení

technické listy
informační list o trvalé udržitelnosti