Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell SW plus

Minerální, filcovatelná kombinační malta s integrovanou ochranou proti vlhkosti pro oblast soklu

použití

 • do exteriéru
 • jako lepidlo, armovací malta a/nebo vrchní omítka v oblasti soklu a v oblasti kontaktu se zeminou
 • jako vrchní omítka pouze na armovací vrstvu ze StoLevell SW plus a s nátěrovým systémem bez dodatečné ochrany proti vlhkosti
 • na lepení tepelně izolačních desek na minerální a organické podklady
 • na lepení tepelně izolačních desek na minerální izolace staveb a asfaltové, silnovrstvé povrchové úpravy
 • jako spojovací vrstva na minerální izolace staveb a asfaltové, silnovrstvé povrchové úpravy
 • jako trojrozměrná druhá těsnicí úroveň pod parapetem, tloušťka suché vrstvy: ≥ 4 mm
 • není vhodný jako utěsnění zdiva podle DIN 18533

vlastnosti

 • integrovaná ochrana proti vlhkosti
 • vodotěsný podle abP, číslo certifikátu o zkoušce: P-1201/633/18 MPA-BS
 • velmi silně vodoodpudivý
 • vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
 • odolný vůči mrazu podle DIN EN 13687-1
 • odolný vůči posypové soli podle DIN EN 13687-1
 • odolý vůči hodu míčem podle DIN 18032-3:1997-04
 • vysoká lepivost
 • dobrá odolnost

odstín

cementově šedá

 

zpracování

ručně, strojně

 

32748_DE_de.jpg
ručně strojně

Ke stažení

technické listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)