Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Anputzleiste Standard S

Profil pro ostění s těsnicí páskou a výztuží z TPE

použití

 • pro trvalé utěsnění napojovacích spár u fasádních zateplovacích systémů, např. rámy oken, rámy dveří, vodicí kolejničky žaluzií
 • montážní délka: ≤ 2,4 mm, profil namontujte bez styků

vlastnosti

 • samolepicí
 • se stínovou spárou
 • z plastu
 • se zabudovanou armovací síťovinou
 • se samolepicím ochranným pruhem pro připevnění krycích fólií
 • zachycení malých pohybů
 • třída II podle ÖNORM B 6400

poznámky

 • nevhodné pro dřevěné konstrukce
 • vhodné pro okna zapuštěná do zdiva, okno: < 5 m², tloušťka tepelně izolačního materiálu: ≤ 300 mm
 • vhodné pro okna lícující se zdivem, okno: < 5 m², tloušťka tepelně izolačního materiálu: ≤ 160 mm
 • doporučení: Okenní rám předem ošetřete tužkou se základním nátěrem, abyste zlepšili přilnavost samolepicí těsnicí pásky.

formát/velikost

délka: 140 cm, 240 cm
šířka: 14 mm

 

odstín

bílá

 

33029_DE_de.jpg

Ke stažení

technické listy