Sanace betonu a ochrana betonu

Sanace betonu

Beton jako stavební materiál se stal nedílnou součástí moderní architektury - ať už na mostních konstrukcích, průmyslových budovách nebo obytných budovách. Zatímco v minulosti se věnovala pozornost výstavbě nových budov, v současné době se stále více zaměřuje na opravy a údržbu těchto budov.