Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Ochrana betonu

Problematika sanace betonu je velmi komplexní: zatížení povětrnostními vlivy, škodlivé látky a mechanické zatížení zanechávají v betonu své stopy.


Příčiny jsou stále stejné – cíl je jasný: najít efektivní řešení pro zajištění stavebního díla a v případě nutnosti vyhovět změněným požadavkům.

Nabídka produktů pro ochranu betonu

StoCryl HC 100

StoCryl HC 100


Je hydrofobizující impregnace/penetrace pro ochranu betonových či železobetonových nosných konstrukcí.


Redukuje vnikání vody a ve vodě množství rozpuštěných škodlivin. Reguluje obsah vlhkosti a zvyšuje elektrický odpor. Dobře se vsakuje a má velmi dobrou přilnavost k podkladu a k následným mezinátěrům a konečným povrchovým úpravám.


Není vhodný pro vodorovné plochy.


StoCryl HP 100

StoCryl HP 100

Impregnace/penetrace pro ochranu betonových i železobetonových nostných konstrukcí s hydrofobizujícími vlastnostmi. Transparentní.


Obsahuje ředidlo. Velmi dobře řilne k odkladu, mezináterům i konečným povrchovým úpravám a skvěle se vsakuje. Reguluje obsah vlhkosti i vnikání vody a škollivin.

StoCryl GW 100

StoCryl GW 100

Hydrofobizující impregnace/penetrace pro ochranu betonových nosných konstrukcí, transparentního vzhledu.


Je ředitelná vodou, zvyšuje elektrický odpor a dobře se vsakuje. Velmi dobře přilná k podkladu i k následným mezinátěrům nebo konečným povrchovým úpravá. Reguluje obsah vlhkosti a redukuje vnikání vody i škodlivin ve vodě rozpustných.


Nevhodná pro pochozí a pojížděné plochy.

StoCryl V 100

StoCryl V 100 / 100 QS

Krycí nátěr středního lesku využívaný jako tuhý nátěr k ochraně a barevnému ztvárnění železobetonových a betonových nosných konstrukcí. Využává se v rámci sanačních systémů betonových konstrukcí StoCretek v podzemním stavitelství.


Je ředitelný vodou, dobře proniká k podkladu a reguluje obsah vlhkosti. Velmi dobře přilne k podkladu, reguluje vlhkost a zabraňuje vniknutí vody nebo v ní rozpustných škodlivých látek.


Není vhodný pro horizontální vodou zatížené pochy, stejně také pro pjížděné nebo pochozí plochy.

StoCryl V 200

StoCryl V 200

Matný, krycí nátěr používaný jako tuhý nátěr pro ochranu a barevné ztvárnění nosných betonových i železobetonových konstrukcí.


Zabraňuje vniknutí vodě a škodlivinám v ní rozpustných, reguluje obsah vlhkosti. Zvyšuje elektrický odpor.


Vodou ředitelný, vynikající přilnavé vlastnosti a dobře proniká k podkladu. Není vhodný pro použití na pochozí a pojížděné plochy, do obytných a podobně užívaných prostor ani pro horizontální vodou zatížené povrchy.

StoCryl V 400

StoCryl V 400

Lazurovací náter matného vzhledu využívaný jako tuhý nátěr pro ochranu a barevné ztvárnění betonových nostných konstrukcí.


Zahraňuje vniknutí vody, reguluje obsah vhkosti a zvyšuje elektrický odpor.


Má velmi dobré přilnavé vlastnosti a dobře proniká k podkladu. Je ředitelný vodou.

StoCrete FB

StoCrete FB

Minerální povlak překlenující trhliny pro ochranu betonových i železobetonových konstrukcí. Reguluje obsah vlhkosti.


Vhodný k použití ve skladech či objektech pro plnění a zpracování vodu ohrožujících kapalin. Ideální jako těsnící pačok pro izolaci stavebních děl.


Velmi dorbrá přilnavost a odolnot proti průniku kysličníku uhličitého. Difúze vodních par. Dobré izolační schopnosti proti tlakové vodě, vysoká odolnosti oproti pohonným hmotnám, topným olejům, použitým spalovacím motorům, motorovým a provozním olejům apod.

StoCryl RB

StoCryl RB

Krycí nátěr s velmi dobrou přilnavostí. Nátěr s vlastnostmi zabraňující vniknutí vody a ve vodě rozpuštěných škodlivin, regulující obsah vlhkosti, zvyšující elektrický odpor.


Využitelný jako trhnliny (staticky i dynamicky) překlenující povlak pro ochranu a berevné ztvárnění trhlinami ohrožených nosných betonových i železobetonových konstrukcí.


Vodou ředitelný. Odolný proti průniku kysličníku uhličitého. Dobrá difúze vodních par.


Nevhodný pro horizontální vodou zatížené plochy nebo pochozí a pojížděné plochy.

Stáhněte si brožuru

Sanace a ochrana betonu brožury

Stáhněte si informační brožury o sanaci a ochraně betonu a jeho povrchových úpravách.

Kontakty

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky
k řešení ochrany betonu či jeho sanace, neváhejte se na nás obrátit.


Tel: +420 225 996 311

Sto s.r.o.

Čestlice 271
CZ-251 70 Dobřejovice

tel.: +420 225 996 311
fax: +420 225 996 388