Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sanace betonu

Znečištění nebo koroze můžou nejen narušovat vzhled betonu, ale také ohrozit stavební dílo.


Jako každý materiál, který je zatěžován povětrností a působením agresivních látek, tak i beton mění v průběhu času svůj vzhled. Z tohoto důvodu je nutné věnovat ochraně betonu pozornost.


Správným návrhem ochrany betonu je možné výrazně zvýšit životnost betonových prvků.

Nabídka produktů pro sanaci betonu

StoCrete TK

StoCrete TK

Minerální, cementem pojená protikorozní ochrana. Zušlechtěná polymerem.


Využívaná jako ochrana na ocelové výztuže, k nimž má velmi dobrou přídržnost.


Součást systémů StoCretec.

StoCrete SM

StoCrete SM / SMP

Minerální , cementem pojená sanační malta pro rychlé opravy, vhodná také jako náhrada betonu pro sanaci betonových nosných konstrukcí (z betonu, železobetonu a lehčeného betonu). Zušlechtěná polymerem.


Velmi dobrá přidržnost k betonu. Dobrá tvarová stálost i zpracovatelnost při práci nad hlavou. Rychletvrdnoucí a rychle přepracovatelná. Nevyžaduje adhézní můstek.


Nevhodná pro pochozí a pojížděné plochy.

StoCrete GM

StoCrete GM / GM P / GM QS

Hrubá minerální malta, tloušťky vrstvy 6 - 30 mm, s integrovanou protikorozní ochrannou.

Vhodný také jako náhrada betonu pro sanaci betonových nostných konstrukcí. Cementem pojená sanační malta (PCC) zušlechtěná polymerem s vlei dobrou přídržností k betonu.


Nevyžaduje adhézní můstek ani protikorozní ochranu. NEvhodná pro pochozí a pojížděné plochy.

StoCrete KM

StoCrete KM

Minerální "kosmetická" malta tloušťky 0 - 3 mm.


Používá s jako škrábaná a vyrovnávací stěrka pro ochranu a opravy betonových nostných konstrukcí, pro opravy malých poškození (asi do 10 mm tloušťky vrstvy) i pro individuální strukturování.


Vhodná také jako podklad pro náhradu betonu, dobrá zpracovatelnost i strukturovatelnost.

StoCrete FM / FM QS

StoCrete FM / FM QS

Jemná minerální stěrka, tloušťka vrstvy 2 - 5 mm, používaná jako škrábaná a vyrovnávací stěrka pro ochranu a opravy betonových nostných konstrukcí.


Cementem pojená, polymerem zušlechtěná stěrka s velmi dobrou přídržností k betonu s dobrou zpracovatelností. Používá se také jako podklad pro náhradu betonu.


Nevhodná pro pochozí a pojíždění plochy.

StoCrete LE

StoCrete LE

Minerálný lehčený potěr, tloušťka vrstvy 20 - 80 mm, využívaná jako vyrovnávací vrstva, popř. pro dosažení zadané výškové úrovně u horizontálních stavebních dílů na pavlačích či balkonech z betonu i lehčeného betonu.


Cementem pojená potěrová malta s velmi dobrou zpracovatelností a třídou hořlavosti A1 (nehořlavé). Zušlechtělná polymerem.


Nízká plošná hmotnost, nížký E-modul.

Stáhněte si brožuru

Sanace a ochrana betonu brožury

Stáhněte si informační brožury o sanaci a ochraně betonu a jeho povrchových úpravách.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky
k řešení ochrany betonu či jeho sanace, neváhejte se na nás obrátit.


Tel: +420 225 996 311

Sto s.r.o.

Čestlice 271
CZ-251 70 Dobřejovice

tel.: +420 225 996 311
fax: +420 225 996 388