zpět

Průkaz energetické náročností budov

Od 1. ledna 2013 vešel v platnost zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který v § 7 ukládá doložit plnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.


Zajistíme pro vás vypracování PENB za velmi výhodnou cenu od energetických specialistů registrovaných v seznamu MPO ČR:

 • Vyhodnocení energetické náročnosti budovy.
 • Zatřídění do klasifikační skupiny A - G.

Pro jaké budovy zpracujeme energetický průkaz?

 • rekonstrukce cihlových bytových domů,
 • rekonstrukce panelových bytových domů.


Nabídka zpracování PENB se nevztahuje na rodinné domy a jiné nemovitostí za účelem prodeje.

Zpracování a dodání energetického štítku je obvykle do 2 týdnů po obdržení objednávky a veškeré potřebné dokumentace. Veškeré materiály jsou odeslány poštou ve 3 vyhotoveních po uhrazení zálohové faktury.

Abychom pro vás mohli zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), potřebujeme zaslat následující poklady:

 • dokumentaci pro stavební povolení (technická zpráva, situace, řezy, půdorysy a pohledy),
 • dokumentaci o technickém zařízení budov - TZB (vytápění, ohřev teplé vody,
 • případný systém větrání),
 • adresu žadatele o energetický štítek,
 • e-mailový a telefonní kontakt žadatele,
 • telefonní kontakt projektanta.


Požadavky na vypracování PENB a výše uvedené podklady zasílejte technickému oddělení:

 • v elektronické podobě na email
 • nebo poštou na adresu: Sto s.r.o., Čestlice 271, Dobřejovice 251 70


Chcete-li získat bližší informace o energetickém průkazu budov, kontaktujte nás přes formulář níže
nebo kontaktujte Ing. Jakuba Hubičku na telefonním čísle +420 736 509 138.


Kontaktní formulář:

Zkontrolujte prosím zadaná data


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A - G.


Průkaz hodnotí vešekrou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úprav vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.