Vyberte jazyk

O ochraně osobních údajů

Informace o ochraně dat

A. Zodpovědný za zpracování osobních údajů

Za zpracování osobních údajů v rámci této webové prezentace je podle předpisů Základního nařízení k ochraně osobních dat (GDPR) zodpovědná:

Sto s.r.o.

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Tel.: +420 225 996 311

Web: https://www.sto.cz

E-mail: info.cz@sto.com

Kontakt na jmenovanou kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů: a.stemberkova@sto.com

S tímto prohlášením k ochraně osobních údajů vás informujeme o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů

B. Zpracování osobních údajů

V rámci provozu naší webové stránky zpracováváme data. Zpracování dat zahrnuje při jejich předávání k dalšímu zpracování i jejich odtajnění.

Pro předávání dat do USA existuje od EU komise usnesení o přiměřenosti, EU-US Privacy Shield. V něm komise potvrdila, že garance pro předávání dat do USA na základě EU-US Privacy Shield odpovídají standardům ochrany dat EU. Pokud předáváme data do USA, vyznačujeme zde i účast našich servisních firem na EU-US Privacy Shield.

V následujícím přehledu jsou uvedena v jednotlivém dotčená data, účely zpracování, právní základy, příjemce a převody do třetích států:

a) Log-soubor

Vaši návštěvu na našich webových stránkách protokolujeme. Přitom jsou zpracovávána následující data: jméno otevřené webové stránky, datum a čas otevření, množství přenesených dat, typ prohlížeče včetně verze, Vámi používaný operační systém, referrer-URL (předtím navštívená webová stránka), Vaše IP adresa a dotazující provider. Toto je nutné k zabezpečení bezpečnosti webové stránky. Data zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Log-soubor je po uplynutí sedmi dnů smazán, ledaže by byl nutný k vyjasnění nebo k prokázání konkrétních porušení práv, která se objevila během lhůty uložení.

b) Hosting

V rámci hostingu jsou ukládána veškerá, v souvislosti s provozem této webové stránky zpracovávaná data. Toto je nutné k zabezpečení provozu webové stránky. Data zpracováváme odpovídajícně na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR. K poskytování naší online prezentace používáme služby poskytovatelů webhostingu, kterým předáváme výše uvedená data.

c) Kontaktování

Jakmile se s námi kontaktujete, jsou zpracovávána Vaše osobní údaje (jméno, kontaktní data, pokud je udáte) a Vaše zpráva výhradně ke zpracování a vyřízení Vaší poptávky. Tato data zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR k vyřízení Vaší poptávky a nebudeme je předávat třetím stranám. Pokud bychom Vaše osobní údaje chtěli zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, budeme Vás o tom informovat.

d) Newsletter

Abychom Vám mohli pravidelně předávat informace k naší firmě a našim nabídkám, nabízíme k tomu zasílání newsletteru. S Vaším přihlášením k odběru newsletteru zpracováváme Vámi zadaná data (e-mailovou adresu, jakož i ostatní dobrovolné údaje).

Zasílání newsletteru na základě přihlášky se děje na základě Vašeho svolení podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

e) Analýza webových stránek a marketing

K umožnění používání určitých funkcí využíváme takzvané cookies. Zde se jedná o krátké datové balíčky, které se ukládají na Vašem koncovém přístroji a jsou vyměňovány s ostatními poskytovateli. Některé z námi používaných cookies se bezprostředně po zavření Vašeho prohlížeče smažou (tzv. relace cookies). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji a umožňují identifikaci Vašeho prohlížeče při další návštěvě (perzistentní cookies).

Všechny na Vašem koncovém přístroji uložené cookies můžete smazat a běžné prohlížeče nastavit tak, že je ukládání cookies zabráněno.

V tomto případě budete nejspíše muset při každé návštěvě této webové stránky některá nastavení obnovovat a akceptovat omezení určitých funkcí.


Využíváme cookies v souvislosti s následujícími funkcionalitami:

Google Analytics

Informace o Vašem používání těchto webových stránek generované soubory cookie (včetně Vaší IP adresy) je přenášena a uložena společností Google na serveru ve Spojených státech amerických. Tuto informaci používáme k analyzování Vašeho využívání těchto webových stránek za účelem sestavení přehledů o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním těchto webových stránek. Zpracování dat, která tímto způsobem získáváme, jsou prováděna na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním uplatnění naší online nabídky na trhu v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR.V žádném případě nebude Google spojovat Vaší IP adresu s dalšími daty na Googlu.

Rádi bychom poukázali na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením Anonymizace IP. Tím je zajištěno, že IP adresy jsou před přenosem na server ve Spojených státech amerických zkráceny. Ve většině případů to zabraňuje možnosti použití uložených dat k přímému určení jednotlivce. Pouze za výjimečných okolností může dojít k přenosu celé IP adresy na server ve Spojených státech amerických, kde následně dojde k jejímu zkrácení.


Nechcete-li, aby docházelo ke sběru dat do Google Analytics můžete využít následujícího odkazu, kde je k dispozici doplněk pro Váš prohlížeč, který sběru dat zamezí:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Další informace ohledně využití dat společností Google v síti Google Partner Network jsou k dispozici zde:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz

Google je certifikován zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy


f) Zapojení externího obsahu

K optimalizaci zobrazení a nabídky naší webové stránky využíváme externí, dynamické obsahy. Při návštěvě webové stránky je přes API poslána na server příslušného providera obsahu poptávka, při které jsou předávána určitá log data (např. IP adresa uživatele). Následně je na naši webovou stránku předán a zde také zobrazen poptávaný dynamický obsah.


Využíváme externí obsah v souvislosti s následujícími funkcionalitami:

aa) Zapojení youtube videí

Na naší webové stránce jsme zapojili videa portálu youtube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Při přehrávání videí jsou přenášena na servery od YouTube v USA log data. Toto zpracování probíhá na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním uplatnění naší nabídky na trhu podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR


YouTube je certifikována na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace na:

https://policies.google.com/privacy

bb) Google Maps

K poskytnutí interaktivní mapy k Vašemu využití používáme i mapovou službu „Google Maps“ od Googlu. Při zobrazení mapy jsou na server Googlu do USA přenášena a zde ukládána data, včetně Vaší IP adresy a Vašeho stanoviště. Toto zpracování probíhá na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním uplatnění naší nabídky na trhu podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR

Goggle je certifikována na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace k ochraně osobních údajů najdete na:

https://policies.google.com/privacy

cc) Seznam.cz

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na:

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

a zde:

https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi


g) Sociální pluginy/Social-Plugins

Na našich webových stránkách využíváme pluginy třetích poskytovatelů. Tím můžete informovat Vaše kontakty, zda se Vám naše internetová nabídka líbí, odkázat na obsahy nebo je sdílet. Pluginy jsou označeny logem příslušného třetího poskytovatele.

Při návštěvě naší stránky jsou přenášena Vaše data na příslušného třetího poskytovatele.

Pokud jste i uživatelem třetího poskytovatele, mohou být tato data přiřazena odpovídajícímu kontu uživatele u tohoto poskytovatele.

Přenos těchto dat na třetího poskytovatele může nastat podle okolností i tehdy, i když nejste u třetího poskytovatele registrováni jako uživatelé a nenakliknete plugin na našich stránkách.

Při předávání dat bez současného přihlášení u třetího poskytovatele však není bezprostředně možné vytvořit k Vám přímou osobní vazbu (např. přes IP adresu); toto by bylo možné pouze přes informaci Vašeho providera.

Účel a rozsah zpracování dat třetím poskytovatelem můžete zjistit v upozorněních k ochraně osobních údajů příslušného třetího poskytovatele.

Zpracování těchto dat probíhá na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním uplatnění naší online nabídky na trhu podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.


Na naší webové stránce jsou využívány pluginy následujících poskytovatelů:

• YouTube-plugin, společnosti Google Inc., sídlící v San Bruno/Kalifornien, USA

Certifikované na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace na:

https://policies.google.com/privacy

• LinkedIN-plugin, společnosti LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085 USA

Další informace na:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Certifikované na:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

C. Doba uložení dat

Osobní data ukládáme tak dlouho, jak je to nutné k účelům, ke kterým byla zpracována, nebo do odvolání Vámi uděleného svolení. Pokud musí být zohledněny zákonné lhůty uložení, může činit doba uložení určitých dat, bez ohledu na účel zpracování, až 10 let.

Vaše dotčená práva

a) Informace

Na přání obdržíte kdykoliv bezplatnou informaci o osobních datech, která jsme o Vás uložili

b) Oprava, smazání, omezení zpracování (blokace), odvolání

Pokud byste již nebyli srozuměni s uložením Vašich osobních dat, nebo se tato stala nesprávnými, dáme na odpovídající pokyn podnět ke smazání nebo blokaci Vašich dat nebo provedeme potřebné korektury (pokud je toto podle platného práva možné). Stejné platí, pokud bychom měli v budoucnosti zpracovávat data pouze omezeně

c) Přenosnost dat

Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše data k dispozici v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, takže můžete předat data na přání jiné zodpovědné osobě

d) Právo stížnosti

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz

e) Právo na odvolání souhlasu s účinky do budoucna

Udělená svolení můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Vaším odvoláním zůstane zákonnost zpracování dat až do okamžiku odvolání nedotčená

f) Omezení

Data, u kterých nejsme schopní identifikovat dotčenou osobu, např. pokud byla k účelům analýzy anonymizována, nejsou zahrnuta pod předcházející práva. Informace, smazání, blokace, korektura nebo přenos na jinou firmu jsou ve vztahu k těmto datům možná jen v případě, že nám poskytnete dodatečné informace, které nám identifikaci umožní

g) Uplatnění Vašich dotčených práv

S dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů vyplývajícími z naplnění Vašeho práva být informován nebo s požadavky na opravu, blokaci, odvolání, mazaní či přenosu dat na jinou společnost se prosím obracejte na info.cz@sto.com

RIGHT OFFCANVAS AREA