Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto a životní prostředí

Jako jeden z předních evropských dodavatelů fasádních zateplení, stanovují naše systémy oborové standardy pro inovace, technický design a udržitelnost.


Produkty společnosti Sto prospívají lidem i životnímu prostředí. A to již od doby, kdy pojem "ochrana životního prostředí" nebyl zařazen ve slovnících.

Už v roce 1964, napadlo odborníky ve Sto využít materiál Styropor k zateplení. Od té doby se díky fasádním zateplovacím systémům ušetřilo 150 milionů tun CO2.

Jedním z nejnovějších příspěvků naší firmy, k ochraně životního prostředí, je StoPhotosan NOX. Tato inovativní fasádní barva odbourává skleníkový plyn ozón i nebezpečné oxidy dusíku. Kdyby se použila na velkých plochách, mohlo by se do poloviny století ze vzduchu odbourat až 8% škodlivin. Byl by to sice malý, ale důležitý přínos pro lepší ovzduší.

S ochranou životního prostředí začínáme u sebe. Je to patrné už při pohledu do našich výrobních hal. V roce 2003 jsme investovali do nejmodernějšího technického vybavení, díky čemuž se můžeme pochlubit výjimečnou energetickou efektivitou.

Máme odbor životního prostředí, který dohlíží na to, aby výrobní procesy neohrožovaly životní prostředí. Také proto Sto, jako jedna z prvních firem, získala pro svou minerální omítku označení EPD, tj. Enviromental Product Declaration - Enviromantální prohlášení o produktu.


To mimo jiné znamená, že je plně zdokumentován vliv výroby i použití daného výrobku na životní prostředí a jeho případná zdravotní rizika.

Sto kontakty

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky k produktům společnosti Sto či službám, neváhejte se na nás obrátit.

Sto s.r.o.

Čestlice 271
CZ-251 70 Dobřejovice

tel.: +420 225 996 311
fax: +420 225 996 388