Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Interiérové a stropní zateplovací systémy

Stropní a vnitřní izolační systémy

Při energetické úvaze musí být budova považována za celek. Často se zanedbává izolace stropů. S malým úsilím lze přitom ušetřit zhruba 15 % energie na vytápění u stropu horního podlaží. U sklepa je to až 10 %. Systémová izolace sklepů slouží i izolaci podzemních garáží.

Vnitřní izolační systémy bez parozábrany jsou vhodné pro obytné budovy, které nemohou být izolovány zvenčí. A naopak se systémy s parozábranou používají například pro bazény.

produkty