Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox 452 EP

EP podkladní nátěr na vlhké podklady

použití

  • interiér, vystavený povětrnosti
  • na podlahových plochách
  • utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem
  • jako podkladní nátěr na vlhkých podkladech vázaných cementem
  • jako podkladní nátěr na neminerální podklady jako ocelové příruby a nosné staré epoxidové nátěry
  • jako podkladní nátěr na balkony

vlastnosti

  • velmi dobrá přilnavost na minerálních a organických podkladech a nerezové oceli
  • obsahuje odvzdušňovací aditiva

poznámky

  • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
  • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

transparent

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou

 

31765_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti