Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox HVP O

EP podkladní nátěr, na olejem znečištěné podklady

použití

  • interiér, vystavený povětrnosti
  • na podlahových plochách
  • vlhké, očištěné, cementem vázané podklady
  • jako podkladní nátěr podkladů kontaminovaných olejem po jejich předchozím očištění
  • posypané pod epoxidovými a polyuretanovými povrchovými úpravami

vlastnosti

  • velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • vysoká kapilární aktivita
  • účinné zabránění kapilárnímu vzlínání olejových nečistot

poznámky

  • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
  • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

mléčné zakalení

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení širokou stěrkou

 

31839_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení širokou stěrkou

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)