Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox GH 205

EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • jako podkladní nátěr na minerální podklady
 • vyrovnávací stěrková hmota při hloubce nerovností > 0,5 mm
 • utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem

vlastnosti

 • velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech
 • testovaná odolnost proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti
 • obsahuje odvzdušňovací aditiva
 • doplnit křemičitým pískem na stavbě
 • bez emisí VOC

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813
 • součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně podle AgBB

vzhled

transparent

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou, odvětrání

 

31825_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou odvětrání

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti