Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPur BB 100

PUR povrchová úprava, opticky vysoce kvalitní, chudá na emise

použití

 • interiér
 • jako barevný podlahový nátěr s tvůrčím potenciálem
 • na cementem vázané podklady
 • na tvrdé potěry z litého asfaltu

vlastnosti

 • vzhledově vysoce hodnotný povrch
 • s nízkým obsahem emisí
 • vazce elastický
 • staticky překlenující trhliny
 • tlumící zvuk chůze

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813
 • během tvrdnutí citlivý na vlhkost

vzhled

lesklý, hedvábně matný nebo matný v závislosti na použitém uzavíracím nátěru

 

odstín

barevná vzorkovnice RAL
značná rozmanitost odstínů
omezeně tónovatelný podle StoColor System

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení širokou stěrkou

 

32060_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení širokou stěrkou

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti