Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox WG 100

EP podkladní nátěr, vodou ředitelný, s nízkým obsahem emisí

použití

 • interiér, vystavený povětrnosti
 • na podlahových plochách
 • pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry
 • potěry se síranem vápenatým a hořečnatým
 • jako podkladní nátěr pod vodou ředitelné nátěry StoPox
 • adhézní můstek na hladké minerální podklady
 • adhézní můstek na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte zkušební vzorek)
 • jako nášlapná vrstva testovaného systému ochrany povrchů StoCretec OS 8.5

vlastnosti

 • velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech
 • adhézní můstek na staré nátěry
 • paropropustný
 • rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě
 • doplnit křemičitým pískem na stavbě
 • bez emisí VOC

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813

vzhled

mléčné zakalení

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nanášení širokou stěrkou, odvětrání

 

31952_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nanášení širokou stěrkou odvětrání

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti