Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox BB T 200

EP povrchová úprava se vzhledem terrazzo, chudá na emise

použití

 • interiér
 • na podlahových plochách
 • jako samonivelační povrchová úprava podlah se vzhledem Terazzo
 • pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu

vlastnosti

 • třísložková
 • opticky vysoce kvalitní
 • mechanicky zatížitelný
 • chemicky zatížitelný
 • bez emisí VOC
 • pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C

poznámky

 • výrobek vyhovuje ČSN EN 13813
 • různé certitikáty o zkouškách
 • Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

vzhled

hedvábně matný

 

odstín

viz čísla výrobků

 

zpracování

složka A, složka B, složka C, nanášení širokou stěrkou, odvětrání

 

31763_3_DE_de.jpg
složka A složka B složka C nanášení širokou stěrkou odvětrání

Ke stažení

technické listy
bezpečnostní listy
informační list o trvalé udržitelnosti