Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPox TU 100

EP povrchová úprava, vodou emulgovatelná

použití

 • jako tuhá, mechanicky vysoce odolná povrchová vrstva pro ochranu betonu
 • pro betonové plochy, které se pravidelně intenzivně čistí
 • jako barevná povrchová úprava vnitřních ploch tunelů
 • jako povrchová úprava ploch v interiérech, které jsou chráněny před přímým slunečním zářením
 • jako povrchová úprava podle ČSN EN 1504-2
 • podle postupu 1.3, 2.2, 8.2 dle ČSN EN 1504-2
 • jako povrchová úprava v systému pro ochranu povrchu
 • jako povrchová úprava v oblasti zasažené stříkající vodou a v oblasti zasažené odstřikující vodou
 • systém ochrany povrchu s doplňujícími požadavky podle ZTV-ING – část 5 Stavba tunelů
 • systém ochrany povrchu OS 2 (OS B), OS 4 (OS C)
 • antigraffiti systém 1 (AGS 1) podle ZTV-ING, TL/TP AGS Beton

vlastnosti

 • ochrana proti vniknutí látek
 • regulace bilance vody betonu
 • zvýšení elektrického odporu
 • vysoká mechanická odolnost
 • velmi dobrá soudržnost
 • dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2 > 50 m)
 • povrchová úprava epoxidovou pryskyřicí
 • nízká náchylnost k znečištění
 • velmi snadné čištění
 • zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě
 • hodnota lesku podle ČSN EN ISO 2813 (úhel měření: 60°): 40 - 60
 • otěruvzdornost za mokra: třída 1 podle ČSN EN ISO 13300
 • možnost čištění: charakteristická hodnota 0 podle ČSN EN ISO 13300
 • nevhodné pro pochozí a pojízdné plochy

odstín

bílá
tónovatelné podle barevné vzorkovnice RAL

 

zpracování

složka A, složka B, nanášení válečkem, nástřik airless

 

31967_3_DE_de.jpg
složka A složka B nanášení válečkem nástřik airless

Ke stažení

technické listy
Prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP)
informační list o trvalé udržitelnosti